- Reklama -

 Nekada PK Zlatibor kao društvena firma, sada je privatna mlekara koja kako zbog svog dobrog poslovanja tako i zbog kraja u kome se nalazi, preduzima određene korake u saradnji sa Regionalnom Razvojnom Agencijom Zlatibor kako bi unapredila proizvodnju mleka i podigla stočarstvo ovog kraja na viši nivo, kao jedan od najboljih potencijala Zlatiborskog okruga.