Ministar poljoprivrede
Ministar poljoprivrede
- Reklama -

Minstar poljoprivrede Branislav Nedimović je, u toku jučerašnjeg dana, obišao fabriku za preradu prehrambene industrije “Le Linea Verde” u Dobrincima, kod Rume. Možda poseta ministra ne bi izazvala toliki odjek u javnosti da se ne radi o italijanskoj fabrici koja salatom snadbeva trgovinske lance u Srbiji, Hrvatskoj i Rusiji, a koja je dobila rešenje o zakupu 99 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta na 30 godina.

Podsećanja radi, od 24 agrarne kompanije koje su dobile državne oranice tri su strane. Iako ih je teško udružiti u zadruge u ovom momentu, ono oko čega se poljoprivrednici slažu jeste da su strane investicije dobrodošle – isključivo ako se bave preradom.

Kada je u pitanju gore pomenuta italijanska fabrika Nedimović je istakao da je ova investicija izgradjena tamo gde joj je mesto – gde se nalazi i sirovina i kooperanti.

,, Nama treba prehrambena industrija koja pravi veću dodatu vrednost. Ovo su srpski proizvodi koji idu po Evropi i angažuju našu sirovinu.” – istakao je Nedimović.

Pre svega, srpskoj poljoprivredi je potrebno da unapredi proizvodne kapacitete jer ne treba da izvozi samo sirovinu – na primer kruške za Sloveniju, kao pre 30 godina. Naprotiv, kako je ministar Nedimovic i ranije rekao Srbija treba da ima i svoje preradne kapacitete i na taj način ostvari veću zaradu.

Ministar Nedimović je izjavio da to ne isključuje izvoz sirovina, već da se sa na primer lepo iseckanom, upakovanom i brendiranom salatom (ili nekom drugom sirovinom) koja se izveze na druga – evropska i svetska tržišta, ostvaruje veća zarada.
,, Za to nam je ranije falila tehnologija. Za to je potrebna izuzetno visoka higijena i izuzetan kvalitet same te hrane koja treba da se izvozi.” – rekao je Nedimović.

Kada je u pitanju Zakon o zakupu poljoprivrednog zemljišta, ministar Nedimović je naveo da mora da se obrati pažnja na to da li treba dati stočarima ili ratarima poljoprivredno zemljište u zakup.

I pored toga što je nama stočarstvo jedna od najvažnijih stvari u poljoprivredi, ipak se te stvari, kako Nedimović kaže, moraju ograničiti da ne bismo došli u situaciju kao što imamo u poslednjih godinu ili dve da u mnogim samoupravama ratari više ne mogu da priđu poljoprivrednom zemljištu, zato što se farme veštački proizvode.

U Srbiji danas zvanično ima više stočara nego što ih je stvarno. Pitanje je kako je to moguće? Ministar Nedimović kaže da je to zbog toga što se jedna farma deli na dve, a kako bi se došlo do zemljišta.

Kada je u pitanju Pravo prečeg zakupa, ministar Nedimović je naveo da se ono neće ukinuti, već da će se mora modifikovati da bude u korist i stočara i ratara.