LJUŠTENJE STRNJIŠTA kao najbolji način za očuvanje VLAGE u oranicama

0
ljuštenje strnjišta
Ovom merom smanjuje se gubljenje vode i štedi energija osnovne obrade, foto J. El Omari
- Reklama -

S obzirom da smo ovog leta pretrpeli određene probleme usled suše, navodnjavanje dobija na značaju, ali i različite agrotehničke mere koje mogu da zadrže vlagu u zemljištu. Zato ljuštenje strnjišta treba da bude prva mera obrade useva. Ljuštenjem strnjišta izbegava se rast korova i stvara se rastresit sloj zemljišta na površini oranice, složni su stručnjaci.

Osnovni ciljevi ove mere su zaoravanje žetvenih ostataka i korova, njihovo mešanje sa zemljištem i stvaranje povoljnih uslova za njihovo razlaganje. Zatim, poboljšava se vodno-vazdušni režim kojim se smanjuje gubljenje vode, ali i poboljšava toplotni režim i mikrobiološka aktivnost zemljišta. Ovim se olakšava osnovna obrada i ušteda energije.

Međutim, da bi se ljuštenje strnjišta obavilo kako treba, potrebno je prilagoditi vreme i dubinu ljuštenja. Ukoliko se slama odnosi sa parcele, onda na njivi ostaje 1,5 do 2 tone po hektaru nadzemne mase i nešto više korenove mase u sloju od 0 do 20 cm. S druge strane, ukoliko se slama ne iznosi, onda na usevu ostaje od 5 do čak 7 tona organske materije, što će usloviti veću dubinu ljuštenja. U obzir uzimamo i klimatske uslove, zakorovljenost, tip zemljišta, pa se dubina kreće od 10 do 14 cm.

Najvažniji cilj ljuštenja je borba protiv korova, jer pri zaoravanju provocira se njihov rast, da bi se narednom oranjem one uništile. Pošto se ljuštenje strnjišta najviše odnosi na obradu useva na kojima su bila strna žita, ukoliko se ne obavi odmah po žetvi, treba sačekati kišu koja će doneti određenu količinu vlage zemljištu.

Stručnjači naglašavaju da izbor mehanizacije za ljuštenje zavisi od tipa i vlažnosti zemljišta. Veća gazdinstva koriste plugove ljuštilnike – višebrazdni, širokozahvatni, raonični plugovi sa većim brojem malih radnih tela. Takođe, plugovi za osnovnu obradu mogu da se koriste za ljuštenje strnjišta. Najbolji učinak imaju velike tanjirače, ali teško uništavaju korove. Ova obrada najbolje ide sa valjkom ili drljačom, jer se time postiže sabijanje površinskog sloja.

 

J.E.