Laktacija kod krava
Lučenje mleka kod krava
- Reklama -

Po pravilu, krava dostiže polnu zrelost sa oko tri godine starosti i po teljenju započinje tzv. laktacioni period. Šta se podrazumeva pod laktacijom? I koliko traje laktacioni period? Na ova pitanja odgovore potražite u nastavku teksta.

Pod laktacijom (produkcijom mleka) se podrazumeva obrazovanje i lučenje mleka iz mlečne žlezde između dva teljenja, odnosno od teljenja do zasušenja krave. Mlečna žlezda (glandula lactifera mamma, uber, mastos) karakteristična je za rod sisara i primarna joj je uloga u ishrani novorođenčadi.

Dakle, mleko se stvara u mlečnoj žlezdi. Kao i brojne supstance, kao što su: puter, pavlaka, aerosoli (magla, smog, dim), mastilo, asfalt itd., mleko je koloidne strukture, bele boje. To je tečnost u kojoj se nalaze različite količine rastvorljivih mineralnih soli, laktoza, kao i neke belančevine.

Mlečna žlezda ili vime je kožna žlezda, a njen razvoj je pod uticajem hormona estrogena i progesterona. Žensko tele pri rođenju ima formiranu mlečnu žlezdu, doduše u minijaturnom obliku, koja se postepeno razvija s porastom životinje.

Najbrže se razvija tokom bremenitosti, posebno u drugoj polovini. Tada dolazi do brzog razvoja žlezdanog tkiva, alveole takođe rastu i počinju da luče tečnost bogatu globulinom, koja se pred teljenje pomeša s mlekom i formira kolostrum.

Dakle, kolostrum je mleko, ali se ipak prilično razlikuje od mleka koje krava proizvodi nakon kolostralnog perioda.  Boja kolostruma je žućkasta, ukus bljutav, često slan i prilično gust.Po sastavu, za razliku  od “običnog” mleka, kolostrum sadrži više suve materije. Takođe, kolostrum ima izuzetno visok nivo imunoglobulina, kao i sadržaj belančevina ( 5 puta je veći nego kod “običnog” mleka). Kolostralno mleko je, u stvari, prva muža krava nakon teljenja kada je imunoglobulin prisutan u najvišoj koncentraciji. Dok, već u drugoj muži koncentracija imunoglobulina opada za 40%. 

U ovom periodu razvoja, hormon prednjeg režnja hipofize – prolaktin, ima uticaja na sekreciju alveorarnog tkiva. Materijal za stvaranje mleka nose krv i limfa. To su, pre svega, belančevine krvi, šećeri i masti. Mlečne belančevine su proizvod aminokiselina krvi. Mlečni šećer se stvara od glukoze, a mlečna mast od masnih kiselina. Smatra se da samo vitamini i neorganske materije prelaze direktno iz krvi u mleko.

Maksimalnu proizvodnju u laktaciji zadržati što duže!

Za proizvodnju jednog litra mleka potrebno je da kroz vime prođe između 250 i 400 kilograma krvi. Kroz vime krave mase 500 kilograma za jedan sat prođe prosečno 100 litara krvi, što čini 250 litara krvi za svaki kilogram proizvedenog mleka. To znači da vime mora da bude dobro snabdeveno krvlju ili limfom.

Najintenzivniji rad mlečne žlezde je posle teljenja, odnosno na početku laktacije i pod uticajem je endokrinih žlezda. Kod visokomlečnih krava najveća prozvodnja mleka ostvaruje se na kraju prvog i početkom drugog meseca laktacije.

Za proizvođača je osnovni cilj da se ova maksimalna proizvodnja u laktaciji zadrži što duže, pre svega iz ekonomskih razloga.

Kada će se proizvodnja mleka smanjiti zavisi od više činilaca

Pre svega zavisi od naslednih svojstava, rase, ishrane, smeštaja, polnog nagona, zdravstvenog stanja i od toga kako odgajivač postupa s kravom u laktaciji.

Proizvodnja mleka izražava se koeficijentom laktacije, odnosno koeficijentom perzistencije. Pod perzistencijom se podrazumeva dinamika rasta ili pada količine mleka u toku laktacije. Prikazuje se šematski, takozvanom laktacijskom krivom.

Perzistencija može da se iskaže i mesečno: za prvih 100 dana, drugih 100 dana i trećih 100 dana laktacije. Osnovni cilj je da se najveća prozvodnja mleka u laktaciji zadrži bar još tri-četiri meseca.

To bi bila poželjna perzistencija laktacije, odnosno kod krave može da se očekuje velika proizvodnja mleka. Smatra se da krava mlečnog tipa u toku laktacije 300-320 dana (više od 10 meseci), treba da proizvede 10-12 puta više mleka od sopstvene telesne mase.

Pročitajte i: Uzgoj krava muzara – šta utiče na mlečnost?