- Reklama -

U Francuskoj je prvi put posle 2011. godine dijagnostifikovana bolest ludih krava u području koje se nalazi između Francuske i Belgije. U zvaničnom saopštenju se ipak navodi da se radi o sumnjivom slučaju goveda starog pet godina i nema precizne tvrdnje da se sigurno radi o spongioformnoj encefalopatiji.