- Reklama -

Zbog povećanog interesovanja poljoprivrednika lokalna samouprava grada Kragujevca povećala je subvencije za osiguranje useva, plodova i životinja za 180.000 dinara – tako da sada subvencije za ove namene iznose 880.000 dinara.

S druge strane, za isti iznos lokalna samouprava je smanjila subvencije za podizanje novih ili obnavlјanje postojećih višegodišnjih zasada voćaka, hmelјa i vinove loze – i one iznose 620.000 dinara.

Na poslednjoj sednici data je i saglasnost Gradskoj upravi za zdravstvenu i socijalnu zaštitu za pokretanje postupka javne nabavke male vrednosti, a radi kupovine građevinskog materijala za interno raseljena lica.

Naime, grad Kragujevac je, potpisivanjem ugovora o saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, preuzeo obavezu pobolјšanja uslova stanovanja interno raselјenih lica dok su u raselјeništvu za popravku, kao i adaptaciju seoske kuće sa okućnicom.

Izvor: infokg.rs