Profesorka dr Mirjana Đukić Stojčić, prodekanka Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, bila je gošća emisije Bolja zemlja. Sa profesorkom smo imali prilike da razgovaramo o broju studenata koji upisuje fakultet, novim studijskim programima, kao i o praktičnim obukama koje Poljoprivredni fakultet nudi.

„Trend pada“ ,koji se događa na svim fakultetima, profesorka je povezala sa manjim brojem dece koji generalno završavaju srednje škole. Ukoliko posmatramo buduće studente Poljoprivrednog fakulteta, 50% su ona deca koja dolaze iz ruralnih područja i koja se kod kuće bave različitim vidovima poljoprivredne proizvodnje. Ostalih 50% jesu budući studenti koji dolaze iz gradova i nemaju direktnu vezu sa poljoprivrednom proizvodnjom.

Od prošle godine uvedena je nova akreditacija koja je omogućila upoznavanje sa novim, savremenim, poboljšanim studijskim programima. Oni koji se bave poljoprivrednom poizvodnjom moraju da budu upoznati sa informacionim tehnologijama, pa je tako jedan od novih studijskih programa i poljoprivredna tehnika i informacione tehnologije (primena precizne poljoprivrede u praksi).

Ostali studijski programi su:

 • Ratarstvo i povrtarstvo
 • Organska poljoprivreda
 • Fitomedicina (deli se na dva modula: zaštita bilja i zaštita poljoprivrednih proizvoda, zdravlja ljudi i životinja)
 • Voćarstvo, vinogradarstvo i hortikultura (deli se na tri modula: voćarstvo i vinogradarstvo, proizvodnja sadnog materijala i ornamentalna hortikultura)
 • Pejzažna arhitektura
 • Animalna proizvodnja (stočarstvo)
 • Veterinarska medicina
 • Agroekonomija

Najveće interesovanje, do sada, su budući studenti pokazali za studijske programe na kojima se uči veterinarska medicina i fitomedicina.

Po novoj akreditaciji, posebna pažnja posvećena je većem broju časova stručne, radne prakse.

Praktična obuka obuhvata:

 • Oglednja imanja (npr.za voćarstvo i vinogradarstvo) na kojima studenti dobijaju stručnu praksu.
 • Agrokampus, koji je naučno-istraživački obrazovni centar u poljoprivredi, gde će studenti imati priliku da nauče nešto više i dobiju iskustvo u stočarstvu.
 • Objekat za istraživanje u živinarstvu, a koji je u fazi izgradnje i za koji se smatra da će biti jedan od vodećih, kako na Balkanu, tako i u Evropi.

Većina studijskih programa pruža brzo zapošljavanje nakon završenog fakulteta. Najbolji studenti se, posle završenih studija, zapošljavaju na fakultetu, u istraživačkim centrima i laboratorijama.

Poljoprivredni fakultet ima odličnu saradnju sa mnogobrojnim velikim kompanijama koje upravo traže dobre i vredne studente.

Prethodni tekstZašto je zabeležen pad stočarstva u Mačvanskom okrugu?
Sledeći tekstSaša Žarković: „Da bi bili veliki, treba da ostanemo mali“