traktor u oranju
Slika traktora u oranju Foto: poljoinfo
- Reklama -

Ekonomičnost pre svega

Održavanje spada u redovne obaveze. Najbolji vodič za to su uputstva proizvođača za rukovanje i održavanje. Podešavanje traktora je siguran način uštede goriva, naročito kod starijih traktora.

Prema ispitivanjima, u Mađarskoj približno 50% traktora razvija manju snagu i ima povećanu potrošnju goriva zbog nepodešenosti motora. Tu se pre svega misli na pumpu visokog pritiska i brizgaljke za gorivo. Ove poslove treba poveriti specijalizovanim servisima.

Problemi sa brizgaljkama nastaju zbog njihove nepodešenosti i zbog prisustva nečistoća u gorivu. Nepodešene brizgaljke propuštaju gorivo na različitim pritiscima, što dovodi do nepotpunog sagorevanja goriva, neravnomernog rada motora i smanjenja snage motora.

Redovna zamena filtera za gorivo i vazduh je značajna, s obzirom na to da rade u teškim uslovima. Velika količina prašine u vazduhu vrlo brzo zaprlja filter za vodu zbog čega ga treba češće čistiti ili zameniti, ako je dotrajao.

Podešavanje traktora i priključnih mašina

U treću kategoriju mera za smanjenje potrošnje goriva spada podešavanje traktora i priključnih mašina.

Ovim merama moguće je postići najviše uštede goriva. Jedna od njih je regulisanje pritiska u pneumaticima, zavisno od operacije koja se obavlja. Ukoliko se radi o rastresitoj podlozi, potrebno je sniziti pritisak, čime se smanjuje proklizavanje pogonskih točkova.
Međutim, kod prekomernog sniženja pritiska može doći do proklizavanja pneumatika oko naplatka.

Težina traktora može da se menja dodatnim tegovima

Kod oranja dodatnim tegovima se povećava masa traktora, a smanjuje proklizavanje pogonskih točkova i potrošnja goriva. Dodatne tegove treba skinuti kod setve i međuredne kultivacije.

Dodatnim tegovima se osim ukupne promene težine, menja i njen raspored. Zato se traktori opremaju tegovima koji se mogu postaviti ili na prednji deo traktora ili na zadnje točkove. Izbor mesta postavljanja tegova zavisi od priključne mašine koja se agregatira sa traktorom.

Jedno od savremenih rešenja je traktor sa pomičnim tegom. Umesto klasičnih postoji samo jedan teg koji se može skinuti sa traktora u slučajevima kada nije potreban. On je smešten između prednje i zadnje osovine traktora.

Njegovim pomeranjem menja se raspored težine, čime se reguliše i proklizavanje točkova. Prekomerno proklizavanje se javlja kada snaga koju razvija motor ne može da savlada otpore priključne mašine. Prekomernim se smatra proklizavanje većim od 15% i ono se može primetiti i golim okom. U tom slučaju treba promeniti stepen prenosa.

Ukoliko se traktor koristi za obavljanje međuredne kultivacije, ušteda goriva se postiže smanjenjem težine traktora. Ukoliko i u tom slučaju snaga motora nije iskorišćena, ušteda goriva se može postići smanjenjem broja obrtaja motora. Ova druga varijanta se može primeniti samo kod onih priključnih mašina čiji rad ne zavisi od priključnog vratila, jer se smanjenjem broja obrtaja motora smanjuje i broj obrtaja priključnog vratila.

Uticaj regulacije priključnih mašina na potrošnju goriva najbolje je primeniti kod oranja. Ukoliko plug nije podešen dolazi do pojave kose vuče i traktor teži da izađe iz brazde. U tom slučaju se i potrošnja goriva povećava.

Pomenute operacije najbolje je obaviti u optimalnom agrotehničkom roku. Sa stanovišta potrošnje goriva, ovo je naročito izraženo kod oranja, tanjiranja i predsetvene pripreme zemljišta.