Fotografija: Stevan Vasojević
- Reklama -

Žetva uljane repice je izuzetno odgovoran posao!

Ukoliko se žetva ne obavi na odgovarajući način, može da izazove velike gubitke usled osipanja zrna, pa je veoma važno da se u pravi čas odredi najbolji momenat za žetvu.

Pravo vreme za žetvu u značajnoj meri može da smanji žetvene gubitke i da sačuva kvalitet zrna.

Pošto uljana repica sukcesivno sazreva, u nekim zemljama se njena žetva obavlja u dve faze. Kod nas to nije slučaj i žetva se obavlja kada je repa u fazi tehnološke zrelosti.

Mnogi poljoprivrednici odustaju od setve uljane repice naročito jer njena žetva zahteva posebne kombajne i uopšte zahteva posebnu vrstu mehanizacije.

To su posebni kombajni ili oni kojima se moraju ugraditi adapteri, jer se najveći gubici prilikom žetve stvaraju usled udara vitla na hederu. Zbog toga se preporučuje produženje stola hedera kako bi se sakupilo što više semena.

Još jedna preporuka za žetvu je da se ona obavlja rano ujutro dok ima rose ukoliko se ne koristi bočna kosa. Ukoliko se ona koristi, onda je moguće žetvu vršiti tokom celog dana, jer bočna kosa onemogućava dizanje biljaka iz trećeg a nekada i iz četvrtog reda.

Šta je značajno uraditi nakon žetve uljane repice?

Nakon žetve od velikog značaja je i odgovarajuće skladištenje uljane repice.

Nakon žetve seme uljane repice je različite vlažnosti koja se kreće od 10–12% i takvo seme je potrebno da se osuši na skladišnu vlagu u intervalu od 6–6,5%.

Posle čišćenja i sušenja seme se skladišti u podnim skladištima, u rasutom stanju, ili u džakovima.

Seme uljane repice se čuva u skladištima 1–2 meseca, i mora se stalno obavljati analiza uzoraka na pojavu samozagrevanja i skladišnih štetočina. Posebno je važno obratiti pažnju na zagrevanje, jer zagrejano zrno može vrlo brzo da užegne.

Tekst priredio: Dipl. inž. Goran Veljković