kako praktično do IPARD-a
kako praktično do IPARD-a
- Reklama -

Poljoprivrednici često imaju veliko nepoverenje kada je u pitanju IPARD program. Neretko se i misli da su ova sredstva dostupna samo velikim korporacijama, dok su mala gazdinstva potpuno zabravljena. Međutim, IPARD funkcioniše upravo suprotno.

Kod ovog programa Evropske unije postoji jasna bodovna lista, te u svakom momentu možete videti gde ste i kako ste rangirani, a ono što je najvažnije, program je namenjen upravo – malim gazdinstvima.
Koliko su sredstva IPARD-a dostupna običnim poljopovredincima, da li sa tim novcem možete da izgradite novu štalu, silos, skladišta i kako sve to u praksi izgleda – pitanja su koja smo postavili upravo stručnjaku za IPARD fondove.
Marina Antić, stručnjak za IPARD fondove za Bolju zemlju, objasnila je kako izgleda ceo proces oko dobijanja sredstava.

Šta je to što je najbitnije i šta određuje ko dobija, a ko ne dobija ova novčana sredstva?

Kako je naša sagovornica objasnila za Bolju zemlju, EU je Srbiji dodelila određen budžet kojim rukovodi Uprava za agrarna plaćanja, a prvi uslov jeste da imate potvrdu o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva.
Dakle, ne samo da ste registrovali gazdinstvo, nego i da je aktivno.
– Kada imate tu potvrdu vi ste kvalifikovani da uzmete ta sredstva koja su sistemski namenjena poljoprivrednicima – kaže Antić.
Kako je objasnila Antić, problem je i što neretko poljoprivrednici ne vode poslovne knjige kao što u klasičnom smislu vode pravna lica.
– Ne možete da kažete imam njivu, imam štale, a niste registrovali gazdinstvo, morate da budete vidljivi u sistemu. Takođe, treba da budete registrovani u registru poljoprivrednih gazdinstava i da imate sve upisano što vaše gazdinstvo poseduje. Nama se u praksi dešava da neko kaže imam 500 svinja, međutim, samo 20 bude upisano, dakle svih 500 mora biti upisano – dodaje Antić.

Sve fakture

Pre same prijave i konkursa, najvažnije je da imate “čist račun.” To znači da ukoliko vaše gazdinstvo ima neke neizmerene dugove – sada je vreme da ih rešite.
Ukoliko niste sigurni da li bi IPARD mogao da pokrije vašu invesiticiju – za silose, hladnjače ili druge objekte i investicije – nakon raspisivanja konkursa, IPARD objavi listu sa stavkama koje su prihvatljive, te možete da proverite da li je vaša investicija pogodna za dobijanje sredstava od EU.
Prema njenim rečima, u Upravi imaju softver koji otkriva li da ste povezani sa nekim pravnim licem.
– Ne smete da budete povezani sa velikim pravnim licem. To znači da ne može neko veliko pravno lice na nekog drugog da registruje poljoprivredno gazdinstvo, i koristi ova sredstva. IPARD-ova sredstva namenjena su malim licima –napominje Antić.

Biznis plan

Kako biste opravdali, ali i objasnilli vašu investiciju, potreban vam je poslovni plan, dokument koji zapravo pokazuje ekonomsku odživost vašeg projekta.
U biznis planu, stoga, morate da prikažete sve parametre kako bi prikazali isplativnost vaše investicije.

– Kada se taj prvi deo proveri, onda možemo da vidimo li ste kvalifikovani za dalji proces. Poljoprivrednici moraju da imaju svest da sredstva koje traže, moraju da budu napisana u jednom ozbiljnom obliiku, tj. u biznis planu, koji može biti prost i složen, u zavisnosti od toga u šta želite da ulažete. Primera radi, ukoliko želite svinjac da gradite, to bi podrazumevalo složen biznis plan – kaže Antić.

Predugovor sa bankom

Ono što možda svi najmanje vole, jeste razgovor sa vašim bankarom. Naime, nakon što ste završili deo sa prikupljanjem i obezbeđivanjem dokumentacije, sledi razgovor sa bankom koja će vas “pokrivati” u ovom programu. Ako ste se odlučili za kreditno finansiranje vaše investicije, savet je da se prijavi na konkurs priloži neobavezujuće pismo namere banke o spremnosti finansiranja projekta.
– U trenutku pisanja biznis plana, ne morate da dostavite predugovor sa bankom da ćete kreditirati taj novac. To Vam uprava ne traži, ali ako ste ozbiljan poljoprivrednik, Vi to svakako sve morate imati i pripremiti – ističe Antić.

Ono što je važno naglasiti , jeste da poljoprivrednici moraju imati sopstvena sredstva za ovaj program. Sredstva mogu biti ili iz sopstvenih izvora ili obezbeđena putem kredita, a ovaj novac koji ste uložili, Uprava vam refundira nakon sprovođenja investicije.

Sprovođenje investicije

U trenutku kada dobijete takozvano rešenje da je vaša investicija prihvatljiva, i da ćete dobiti od 40-60% bespovratnih sredstava, onda morate da sprovedete investiciju.
Iako se čini da ste sa paprirologijom sada završili, sproveđenje investicije ipak mora biti u skladu sa pravilima IPARD-a.
Dakle, kada su u pitanju ulaganja u vezi sa gradnjom ili rekonstrukcijom nekog objekta, potrebno je da imate svu građevinsku dokumentaciju. Neretko se ova dokumentacija sređuje u lokalnim samoupravama, te je preporuka da se ovaj proces pokrene jedno 2 do 3 meseca pre apliciranja na konkurs.

– Nakon dobijanja rešenja, morate da potrošite namenjena sredstva i to sve putem pravnih lica. Naime, ako je u pitanju izgradnja nekog objekta, morate da imate građevinsku dozvolu, sve mora da bude preko faktura.  Mora da postoji pravno lice koje pravi farmu, pravno lice koje oprema farmu itd. Sa svim tim, podnostite dokumentaciju Upravi i ona vam tada vraća novac.

Ceo prilog pogledajte ovde.

S.P.