Kako do rekordnih prinosa pšenice?

I bila je za pojedine krajeve – Banat je najviše pogođen. Međutim, drugi krajevi, naročito Srem i Mačva, beležili su odlične prinose i dobar kvalitet zrna. Očigledno je da je ovog proleća klima doprinela da primena agrotehničkih mera, odgovarajućih sorti i sastav zemlјišta presudno odrede koliki će biti prinosi. Kako na kojoj njivi – a … Nastavi sa čitanjem Kako do rekordnih prinosa pšenice?