Kako do podsticaja za kvalitetna priplodna grla u stočarstvu?

749
0
SHARE
Podsticaji u stocarstvu
Podsticaji u stočarstvu

OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU

ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA

Uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetne priplodna grla, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje tih podsticaja, propisani su Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla (“Sl. glasnik RS”, br. 26/2017, 20/2018 i 34/2018), tako da u 2018. godini može da se ostvari pravo na podsticaje za najmanje:

1) dve kvalitetne priplodne mlečne krave, a najviše za 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava;

2) dve kvalitetne priplodne tovne krave ili bika;

3) deset kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova;

4) pet kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva;

5) tri kvalitetne priplodne krmače ili nerastova.

Na broj kvalitetnih priplodnih grla u okviru svake vrste ne utiče međusobna polna pripadnost grla.

Pravo na podsticaje u stočarstvu za: roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa , roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice riba šarana i kvalitetne priplodne matice riba pastrmke, ostvaruju se bez obzira na broj kvalitetnih priplodnih grla.

U skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Sl. glasnik RS”, br. 10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016) pravo na korišćenje podsticaja u stočarstvu ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da je:

1) upisano u Registar;

2) prijavilo vrstu i broj životinja;

3) izvršilo obeležavanje i registraciju grla, odnosno košnica pčela u Centralnoj bazi, osim za živinu i ribe;

4) vlasnik grla, odnosno košnica pčela koje je prijavio u Centralnoj bazi ili je vlasnik grla, odnosno košnica pčela član njegovog poljoprivrednog gazdinstva;

5) prijavilo površine pod ribnjacima ukoliko ostvaruje podsticaje za kvalitetne priplodne matice riba šarana i pastrmke, kao i proizvodnju konzumne ribe.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za kvalitetna priplodna grla podnosi se za svaku kalendarsku godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, i to:

1) od 21. marta do 31. jula tekuće godine;

2) od 1. do 31. januara naredne godine – za grla uključena u proizvodnju do 31. decembra prethodne

kalendarske godine.

Zahtev se podnosi posebno za svaku vrstu kvalitetnih priplodnih grla, s tim da se za istu vrstu kvalitetnih priplodnih grla podnosi samo jedan zahtev u periodu od 21. marta do 31. jula tekuće godine, odnosno u periodu od 1. do 31. januara naredne godine – za grla uključena u proizvodnju do 31. decembra prethodne kalendarske godine, a za isto grlo zahtev može da se podnese jednom za jednu kalendarsku godinu.

Podnosilac zahteva koji uslov u pogledu najmanjeg broja grla ispuni pri podnošenju zahteva u periodu od 21. marta do 31. jula tekuće godine može za istu vrstu kvalitetnih priplodnih grla da podnese zahtev u periodu od 1. do 31. januara naredne godine – za grla uključena u proizvodnju do 31. decembra prethodne kalendarske godine, bez obzira na najmanji broj kvalitetnih priplodnih grla za koji u tom periodu podnosi zahtev.

Zahtev se podnosi posebno za svaku vrstu kvalitetnih priplodnih grla na Obrascu – Zahtev za podsticaje za kvalitetna priplodna grla za odgovarajuću godinu.

Uz zahtev se podnosi izvod iz glavne matične evidencije za kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev, overen od strane osnovne i glavne odgajivačke organizacije.

Uprava utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje, odobrava isplatu i daje nalog za prenos sredstava na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje utvrđuje se na osnovu podataka na dan podnošenja zahteva.

Priredila: Redakcija