Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Uprava za agrarna plaćanja) raspisalo je Drugi javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu Srbije u 2022. godini.

Rok za podnošenja prijava je od 24.januara do 23.februara ove godine. Za sprovođenje Drugog javnog poziva u ovoj godini opredeljena su sredstva u iznosu od 360.000.000,00 dinara, a ukupna vrednost investicija u individualnom poslovnom planu je 20.000 do 50.000 eura u dinarskoj protivrednosti. Minimalni iznos bespovratnih sredsatva je od 10.000 do 25.000 eura.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao  i Svetska banka uvode Projekat konkurentne poljoprivrede u Srbiji kako bi prikazali novi model finansiranja. Ovaj model podrazumeva osnaženje mikro, malih i srednjih poljoprivrednih proizvođača i preduzeća. Predmet poziva su investicije i prihvatljivi troškovi koji se odnose na unapređenje konkurentnosti primarne stočarske proizvodnje u oblastima proizvodnje mleka i mesa, kao i pčelarstva i akvakulture.

Šta obuhvataju bespovratna sredstva u okviru Javnog poziva?

1) Nabavku i instaliranje nove opreme u svrhu korišćenja obnovljivih izvora energije i unapređenje energetske efikasnosti radi unapređenja konkurentosti unutar sektora primarne poljoprivredne proizvodnje na koji se projekat odnosi.
2) Nabavku nove opreme za digitalizaciju i/ili automatizaciju
proizvodnih sistema, uključujući i nabavku adekvatnih softvera sa pratećim hardverom, radi unapređenja konkurentosti unutar sektora primarne poljoprivredne proizvodnje na koji se projekat odnosi.
Bespovratna sredstva iz člana 4. ovog Javnog poziva obuhvataju sledeće vrste investicija:
1) Investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti primarne
poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u oblasti proizvodnje mleka:
– Izgradnja i opremanje objekata za smeštaj životinja u svrhu proizvodnje mleka.
-Izgradnja i opremanje objekata za manipulaciju, skladištenje i
distribuciju stajnjaka.
-Izgradnja i opremanje objekata za mužu, hlađenje i čuvanje mleka.
-Nabavka nove opreme i mašina za manipulaciju i transport čvrstog ili tečnog stajnjaka.

-Nabavka nove opreme i mašina za pripremu stočne hrane, hranjenje i pojenje životinja.
-Nabavka novih stočnih vaga, rampi za utovar i istovar i torova za
usmeravanje i zadržavanje životinja.
-Nabavka nove opreme za obradu papaka.
-Nabavka nove opreme za električne zaštitne ograde za pašu.
-Nabavka novog traktora snage do 80kW.
2) Investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti primarne
poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u oblasti proizvodnje mesa:
-Izgradnja i opremanje objekata za smeštaj životinja u svrhu proizvodnje mesa.
-Izgradnja i opremanje objekata za manipulaciju, skladištenje i
distribuciju stajnjaka.
-Nabavka nove opreme i mašina za manipulaciju i transport čvrstog ili tečnog stajnjaka.
-Nabavka nove opreme i mašina za pripremu stočne hrane, hranjenje i pojenje životinja.
-Nabavka novih stočnih vaga, rampi za utovar i istovar i torova za
usmeravanje i zadržavanje životinja.
-Nabavka nove opreme za obradu papaka.
-Nabavka nove opreme za električne zaštitne ograde za pašu.
-Nabavka novog traktora snage do 80kW.
3) Investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti primarne
poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u oblasti pčelarstva:
-Nabavka nove opreme za pčelarstvo.
-Nabavka novih prikolica za prevoz pčelinjih društava.
-Izgradnja objekata za skladištenje pčelarske opreme.
-Izgradnja objekata za vrcanje, skladištenje i pakovanje meda.
-Izgradnja i opremanje hladnjača (klasična ili kontejnerska) za čuvanje saća i pčelinjih proizvoda.
4) Investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti primarne
poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u oblasti akvakulture:
-Nabavka nove opreme za akvakulturu.
-Nabavka nove opreme i mašina za pripremu, rukovanje i distribuciju riblje hrane.
-Izgradnja objekata za akvakulturu.

Sve dodatne informacije u vezi sa Drugim javnim pozivom možete dobiti javljanjem na imejl adresu info@scap.rs.

 

 

Prethodni tekstAtraktivna i perspektivna delatnost-Fitomedicina
Sledeći tekstKo su najbolji klijenti za rad u poljoprivrednoj proizvodnji?