- Reklama -
Slider

Za suzbijanje korova u kukuruzu u fazi do trećeg i četvrtog lista nephodno je uraditi tretman preparatom Colosseum 0,6 l/ha i dodati mu 1 l preparata Zeazin. Ukoliko je na Vašim parcelama nikao divlji sirak u najvećem procentu, preporuka je da dodate preparat Nikosav u količini 1,25 l/h.

Slider