- Reklama -

Kako da pravilno primenite preparat Glifosav?

Preporuka stručnjaka je da sačekate da korovi budu u fazi 2,4, 6, pa i 8 listova, a neki mogu biti i veći, ali nikako ne smete dozvoliti da korovi budu u fazi formiranja cvetova. Ako korovi formiraju cvet tada je već kasno za primenu Glifosava.

Pre samog tretmana savet je da obiđete parcelu i pregledate koji su korovi prisutni na njoj, pa tek nakon toga da odlučite o količini primene preparata po hektaru.

Glifosav primena
Uskolisni korovi dovoljna količina preparata Glifosav je 3 l/ha, dok je za suzbijanje divljeg sirka potrebno 5 l/ha, a za neke širokolisne korove, palamidu i trsku ta količina je već od 6 do 8 l/ha

Ukoliko su na parceli prisutni samo uskolisni korovi dovoljna količina preparata Glifosav je 3 l/ha, dok je za suzbijanje divljeg sirka potrebno 5 l/ha, a za neke širokolisne korove, palamidu i trsku ta količina je već od 6 do 8 l/ha.

Raspon u kojem može da se primenjuje preparat Glifosav je od 2 do 12 l/ha.