Kako da dobijete visoke prinose kvalitetne paprike

Postizanje visokih prinosa paprike umnogome zavisi od pravilnog izbora zemljišta. Paprika zahteva ravna zemljišta, ili sa blagim nagibom, humusna i strukturna zbog mogućnosti primene pravilne agrotehnike i navodnjavanja. Paprici ne odgovaraju zemljišta sa visokim podzemnim vodama zbog oboljenja korenovog sistema. Za papriku nisu pogodna zemljišta gde se često javljaju kasni prolećni mrazevi. Treba izbegavati područja na kojima … Nastavi sa čitanjem Kako da dobijete visoke prinose kvalitetne paprike