Postizanje visokih prinosa paprike umnogome zavisi od pravilnog izbora zemljišta. Paprika zahteva ravna zemljišta, ili sa blagim nagibom, humusna i strukturna zbog mogućnosti primene pravilne agrotehnike i navodnjavanja. Paprici ne odgovaraju zemljišta sa visokim podzemnim vodama zbog oboljenja korenovog sistema. Za papriku nisu pogodna zemljišta gde se često javljaju kasni prolećni mrazevi. Treba izbegavati područja na kojima su česti vetrovi i pojava grada jer je paprika jako osetljiva na mehanička oštećenja.

Država nudi 3500 ha na 15 godina u Somboru

Paprici treba obezbediti lakša strukturna zemljišta. Plodna aluvijalna su najbolja kao i černozem. Za dobru proizvodnju parike zemljište treba da je sa dobrim vodno-vazdušnim režimom, dobrim fizičko-hemijskim osobinama i dobrom aeracijom. Treba izabrati zemljišta koja se lako zagrevaju (prisojnu a ne osojnu stranu).

Paprika prinosi koji donose zaradu i nove investicije

Evo kako da pravilno uzgajate ren

Paprici odgovaraju neutralna (pH 6-7) do blago kisela zemljišta. Izuzetno je osetljiva na zaslanjena zemljišta. Primenom odgovarajuće agrotehnike dolazi do izražaja i vrednost plodoreda. Međutim primenom loše agrotehnike plodored gubi svoju vrednost. Plodored je smena (promena) useva na istoj površini. Kod određivanja plodosmene moraju se uzeti u obzir biološke i agrotehničke potrebe paprike. Znajući da paprika za normalan rast i razvoj zahteva puno vode, treba izbegavati preduseve koji iscrpljuju vodu iz zemljišta. Važno je da se posle skidanja preduseva ima dovoljno vremena za izvođenje svih agrotehničkih mera potrebnih za papriku.

Savet stručnjaka o sadnji suncokreta

Gajenje paprike u monokulturi se ne preporučuje jer se već nakon druge godine značajno smanjuje prinos, pri čemu se zemljište naglo zaražava prouzrokovačima bolesti i štetočinama. Ne treba je na istom zemljištu gajiti 4 – 5 godina. Paprika u plodoredu dolazi na prvo mesto jer dobro reaguje na đubrenje stajnjakom, s obzirom na to da ima dugu vegetaciju i da se gaji u uslovima navodnjavanja.

Dobri predusevi za pariku su jednogodišnje i višegodišnje leguminoze, strna žita, trave, novoosnovani tereni i razorene ledine.

Loši predusevi za papriku su vrste iz iste familije (paradajz, plavi patlidžan, krompir i duvan) kao i one iz familije Cucurbitacea, a pre svih krastavac zbog virusnog oboljenja.

Ona je izvanredan predusev za većinu ratarskih i povrtarskih biljnih vrsta.

Izvor: PSS Srbije

Prethodni tekstVreme je da izvedete ovce na pašu: Evo zašto je to najbolja stvar koju možete uraditi
Sledeći tekstOvo je važno vreme za primenu mera zaštite ozimih žita