- Reklama -
Slider

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2.

Prema izmenjenoj i dopunjenoj Uredbi, jedan od uslova za finansijsku podršku je da je otkupljivač izvršio otkup junadi minimalne težine 500 kg po grlu, po ceni koja nije manja od 252 dinara/kg (u izvornoj Uredbi minimalna težina junadi iznosila je 600 kg).

Finansijska podrška za otkup tržišnih viškova utvrđuje se po jedinici mere (kilogram) u iznosu od 26 dinara/kg žive mere za otkupljenu junad za klanje i preradu (u odnosu na osnovnu Uredbu, izostavljeni su uslovi da otkupljivač treba da ima izvoznu dozvolu i da je otkupljena junad namenjena izvozu).

Pravo na finansijsku podršku za otkup tovne junadi ima privredni subjekt koji obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla sa sedištem u Republici Srbiji i koji je izvršio otkup tržišnih viškova junadi od poljoprivrednih proizvođača iz Republike Srbije u periodu od 5. septembra do 30. oktobra 2020. godine.

Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku podnosi se do 5. novembra 2020. godine, a otkupljivač može podneti najviše tri zahteva.

Tekst izmenjene i dopunjene Uredbe možete da preuzmete u prilogu:

uredba-IDU-fin.podrska-otkup-tov.junad-pandemija-COVID-19-0277_lat

Slider