foto: Pixabay
foto: Pixabay
- Reklama -
Slider

Neadekvatna ishrana krava zimi može da da katastrofalne rezultate.

Pogotovu kod visokomlečnih grla mogu se napraviti takve greške da se dobije manja proizvodnja po grlu nego kod ekstenzivnih rasa, a uz to vidno se narušava i zdravstveno stanje.

Uticaj korone na proizvodnju mleka u Srbiji!

Uvek težimo da postignemo što pozitivniji hranidbeni bilans sa što manje inputa, ali taj pozitivni bilans treba da ide u što veću produkciju mleka a nikako za kompenzovanje nedostataka u drugim tehnološkim segmentima proizvodnje.

U zimskom periodu ishrane krava osnovno kabasto hranivo je silaža od kompletne kukuruzne biljke. Lucerkino seno u našim usovima služi kao dopuna kabastoj hrani. Njegova količina u velikoj meri zavisi od vremenskih uslova koji mogu biti presudne za spremanje većih količina sena. Pored ova dva kabasta hraniva obavezno
se upotrebljava kompletna krmna smeša sa 18% proteina. Najbolja proizvodnja mleka u zimskom periodu ishrane postiže se kada se zadovolje potrebe u kabastoj hrani sa 50% silaže i 50% sena. Ovo podrazumeva da je hrana kvalitetna po hranljivoj vrednosti i ukusu.

Ovo je važno za sva gazdinstva: Šta je HID broj i kako ga promeniti?

Nije baš lako obezbediti kvalitetnu silažu od kompletne kukuruzne biljke. Ima godina kada nepovoljne vremenske prilike umnogome komplikuju proizvodnju kvalitetne silaže. Sušni period u raznim fazama razvoja kukuruza utiče da bude malo klipa u odnou na ukupnu masu biljke Zatim, stočari su često prinuđeni da ne poštuju stadijum voštanog zrenja zrna kukuruza što je optimum prilikom siliranja. Struka i nauka insistiraju da se prilikom siliranja kompletne kukuruzne biljke siliranje obavlja u stadijumu voštanog zrenja.

PLATIO OVCE 2000 EVRA PO GRLU I VREDE! Vi možete da ih nabavite mnogo jeftinije! (VIDEO)

U stadijumu mlečnog zrenja biljka sadrži manje šećera, a više skroba i daje suviše kiselu silažu koju stoka nerado jede, pogotovo ako se silira pre mlečnog zrenja. Drugi parametar za optimum stadijuma 6 zrenja kukuruza za siliranje je kada odnos klipa i stabljike bude 50%:50%. Ako je proces siliranja tekao normalno pH silaže iznosi 3,7-4,2. Odnos ispoljenih kiselina ukazuje na njen kvalitet. Mlečna kiselina je bez mirisa. Oštar miris ukazuje na prisustvo veće količine sirćetne kiseline. Neugodan miris na kiselo otkriva višak buterne kiseline. Dobra silaža sadrži oko 2% mlečne kiseline, 0,3-0,5% sirćetne kiseline, tragove buterne. U kojoj meri proizvođač mleka može obezbediti kvalitetnu i ukusnu hranu, dobro izbalansiranu u odnosu na optimalne potrebe krave, zavisiće i uspeh  proizvodnje.

OTPORNO I DONOSI DOBRU ZARADU! Uzgoj škotskog govečeta!

Dobrom ishranom vršimo prevenciju i održavamo jedinke permanentno u dobroj kondiciji. Glavni preduslov za uspešnu proivodnju je dobar zdravstveni status farme i dobro zdravstveno stanje svake jedinke. Nema govora o bilo kakvoj proizvodnji bez zdravih životinja i zdravog zapata.

Izvor: PoljoMagazin

Slider