Foto: Pixabay

Kompanija Imlek, proizvođač mleka i mlečnih proizvoda, saopštila je da usled novonastale situacije u zemlji neće smanjivati otkupnu cenu mleka svojim kooperantima.

Kako navode u saopštenju, neće biti ni smanjivanja otkupnih količina mleka, što znači da će nastaviti sa redovnim prikupljanjem mleka od svojih farmera, kao i da će isplate biti redovne.

Inače, kompanija Imlek sarađuje sa oko 4.000 farmera-kooperanata na teritoriji Republike Srbije, a dnevni otkup mleka je blizu million litara.