Kako do boljih nazimica
Kako do boljih nazimica?
- Reklama -

Svinjarska proizvodnja je kada bi se podvukla crta – čista reprodukcija. Broj odgajenih tovljenika po krmači određuje profit.

Zato je važno da na samom početku stvorite takve uslove i praksu u kojoj ćete od nazimice ili praseta u odgoju za priplod dobiti zdravu krmaču koja će imati najmanje pet prašenja, a optimalno i naravno, više.

Prva stavka je selekcija

Nazimice bez obzira da li su u F1 generaciji ili čistoj rasi bi prvo morale da budu selekcionisane na osnovu toga da li su zdrave, razvoja polnih karakteristika i, naravno performansi majki i očeva. Što više „gledate“ vaše svinje, to je bolje.

Iskustvo je pokazalo da na pojedinim farmama, 30% do 40% svinja svoj vek skonča zbog problema kao što je „odloženi pubertet“, odnosno seksualno sazrevanje, nesposobnost da uđe u estrus ili neuspešna osemenjavanja, problemi sa manjkom sisa, papcima i sl.

Većina tih problema je mogla da bude sprečena, odnosno svinja je mogla i ranije da ode na klanje, čime bi bili sprečeni troškovi da je svinjar pažljivije posmatrao razvoj mlade nazimice.

Jedna od važnih stvari u modernom odgoju, a možda i najvažnija je ishrana.

Ishrana nazimica ne bi morala da se razlikuje značajno od ishrane tovnih sve do nastupa puberteta i seksualnog sazrevanja. Praktično, to znači da sve do težine od 70 do 90 kilograma u zavisnosti od rase mogu da se hrane finišerom i to po volji.

Otprilike, to je u dobi kada su 3 do 5 meseci stare. Posle tog doba, odnosno kilaže moralo bi da se pređe na restriktivniju ishranu. Nije cilj da priplodna svinja bude pregojena, pa čak ni „mišićava“, jer to izvesno smanjuje broj prasadi.

Ko je gajio pijetrena kao bilo šta osim terminalne rase, shvata o kakvom se to problemu radi.

Iako pojedine nazimice mogu da ispolje ponašanje kao da traže nerasta i ranije stabilni seksualni ciklus kod svinja se uspostavlja sa oko 136 kilograma telesne mase – posle 5 meseci.

Svako ranije osemenjavanje ništa ne donosi, čak i ako je uspešno zbog smanjenog broja prasadi. Ne zaboravite da svinja koja ima manje od 6 pari sisa nikako ne bi trebalo da uđe u priplod, jer se radi o minus varijanti. No, to ste trebali da vidite i mnogo pre nastupa puberteta.

Ukoliko odgajate nazimice od prasadi – dakle nisu oprašene na vašoj farmi, ne zaboravite da je kod nas prisustvo PRRS-a, parvovirusa, cirkovirusa tipa dva prilično često, dok se ponekad javljaju i oboljenja kao hlamidioza i leptospiroza.

Naravno, rizik od pojave ovakvih oboljenja je neuporedivo manji ukoliko radite isključivo veštačko osemenjavanje. Blagodareći zakonima koji nisu kompatiblni sa „stvarnosti“, a kamoli Evropskom unijom, u Srbiji farmeri ne mogu da slobodno kupe seme nerastova.

Radi se o svojevrsnoj besmilici od koje niko nema koristi. No, svejedno ako svinje nisu oprašene kod vas, jer se većina bolesti, makar onih značajnih ispoljava najkasnije za 45 dana od infekcije.

Praktično, to znači da ukoliko imate uslova da držite nazimicu u karatinu tokom tog vremenskog perioda, ona može ili da oboli ili može da se smatra da je zdrava.

Naravno, najbolje bi bilo da serološki testovi to potvrde, međutim, manje farme zbog cene izgleda još nisu usvojile praksu da se time bave. Postoji jedna zanimljiva praksa na zapadu, a to je da u grupe nazimica sa strane ubacuju krmače koje su namenje za klanje ili tovne svinje.

Ideja je da „došljaci“ poprime imunitet na deo stalnih patogena koji možda postoje u stadu.

Najvažnija stvar kod nazimice je da u jednom momentu prestane da bude nazimica i da postane krmača – posle puberteta.

Mada smo već rekli da pojava prvih estrusa može da varira, postoji jedan uobičajeni trik koji se koristi na Zapadu i koji bi naši svinjari morali da primenjuju ukoliko žele da pubertet nastupi što ranije i da estrus bude izražen, a broj jajnih ćelija što veći.

Rečeno narodnim jezikom „i svinje znaju šta je to ljubav“ i zbog toga prisustvo pravog mužjaka, a ne fantoma među nazimicama može da itekako stimuliše njihov seksualni život.

Na Zapadu se obično uzima nerast koji je sterilan ili kome je urađena vazektomija, ali nisu odstranjeni testisi. Prisustvo takvog nerasta u trajanju od svega 10 do 15 minuta dnevno pri čemu se pod prisustvom smatra i „njuškanje“ „pipkanje“ „riškanje“, značajno ubrzava pojavu prvog estrusa nazimica.

Ta praksa se naziva „efekat nerasta“. I druge stvari mogu da „ubrzaju“ polno sazrevanje. Na primer kretanje, premeštanje iz manjeg prostora u veći, mešanje više nazimica iz različitih grupa zajedno može da ubrza pojavu estrusa.

No, kada god da se estrus javi, ponavljamo da ne mali broj stručnjaka tvrdi da prve estruse treba izbegavati i da bi krmaču trebalo pripuštati tek kada se ciklus „ustali“.

Praksa je takođe da krmače koje su osemenjene tri puta za redom i nisu ostale gravidne idu na klanje kao minus varijante.

Zanimljivo je da postoji i metod da se uradi „sinhronizacija“ prvog estrusa kako bi se formirale grupe – što je praksa koja je veoma važna na svakoj većoj farmi, a kada kažemo većoj, mislimo već na farme od 20 krmača.

Ubacivanje progestorona ili analoga u hranu tokom 14 do 18 dana i zatim prestanak, posle 4 do 6 dana će dovesti do pojave estrusa u celoj grupi. Takva praksa dosta olakšava menadžment.

Nadamo se da ste u ovom tekstu našli makar jednu, a verujemo da je bilo i više informacija koje možete da primenite na farmi.

Dipl. vet. Uroš Davidović