- Reklama -

Više od tri decenije DEKALB je gradio partnerstvo sa proizvođačima uljane repice s obzirom da svaka parcela zahteva jedinstven pristup i kako bi se na kraju postigao željeni prinos. Naime, svaka parcela ima specifične uslove za proizvodnju i potrebno je prevazići mnoge izazove.

DEKALB hibridi testirani su u celoj Evropi i prilagođeni različitim proizvodnim uslovima koji će proizvođačima omogućiti optimalan prinos pa tako i profit.

Da bi se razvili hibridi koji e zadovoljiti potrebe proizvođača, kompanija Bayer koristi široku mrežu od 90.000 oglednih parcela i 340 oglednih farmi širom Evrope sa ciljem da svaki hibrid dostigne maksimalni potencijal.

Posebna pažnja se posvećuje zaštiti semena

Posebna prednost svih DEKALB hibrida uljane repice je da su zaštićeni tretmanom semena od najvažnijih prouzrokovača bolesti. Zaštita semena uljane repice odrađena je sa jednim od dva fungicida: Scenic Gold ili Integral Pro. Tretman semena fungicidima omogućava zaštitu klijanaca uljane repice ali utiče i na bolji porast, očuvanje sklopa kao i na finalno stanje useva na polju.

Osnovne karakteristike hibrida

Proizvođači širom Evrope, kao i u našoj zemlji, imali su priliku da se uvere u neke od osnovnih karakteristika DEKALB hibrida , kao na primer : snažan početni porast, tolerantnost na suvu trulež, kompaktan jesenji razvoj, efikasno usvajanje azota, tolerantnost na niske temperature, niska biomasa, bočno grananje, tolerantnost na osipanje prilikom žetve i svakako visok sadržaj ulja.

Više hibrida u ponudi ove godine

Hibrid DK Exalte : ima odličan potencijal za prinos kao i visok sadržaj ulja. Pokazuje izuzetnu stabilnost u postizanju visokih prinosa pri veoma različitim uslovima proizvodnje.

Hibrid DK Imperial CL : pogodan je izbor za proizvođače koji planiraju raniju setvu bez bojazni da će se stablo izdužiti u jesen. Ima izuzetno kompaktan habitus i tolerantan je na poleganje. Postiže izuzetno visoke prinose i sadržaj ulja koji ne odstupa od nivoa prinosa konvencionalnih DEKALB hibrida.

Hibrid DK Exstorm : pouzdan je i prilagodljiv hibrid. Veoma je adaptabilan na nepovoljne uslove proizvodnje i ima izuzetno brzu reakciju na primenu đubriva. Preporučuje se proizvođačima koji očekuju visoke i stabilne prinose u nešto lošijim uslovima proizvodnje.

Hibrid DK Imminent CL : pogodan je za one koji ne vole da žure sa žetvom. Izuzetno čvrste mahune to će i omogućiti. Povoljan je i za zakorovljene njive. „Clearfield“ tehnologija će proizvođačima dati slobodu u suzbijanju korova, a da se pritom ne ošteti usev uljane repice.