- Reklama -

Iz selekcione kuće Chemical Agrosava i AS Hibrida stiže nekoliko noviteta hibrida kukuruza.

“Dva nova hibrida,  AS 5M43 FAO580 i AS 5B23 FAO570, namenjenih za žetvu i direktnu proizvodnju suvog zrna. Hibridi izuzetno visokog potencijala za prinos i dobrog  otpuštanja vlage, koji duguju, pre svega veoma tankom oklasku, imaju oklasak ispod 13%. I jedan novi hibrid FAO600, namenjen kombinovano i za žetvu direktno u zrnu i za berbu u klipu. AS 6E02 FAO 620, hibrid koji ima takođe tanak oklasak i izuzetno krupno zrno. Sva tri hibrida su registrovana i u EU i u svim ogledima ostvarili su visoke prinose.” – Dr Nenad Savić, As Hibridi

AS hibridi su poznati i po svojim hibridima namenjenim za proizvodnju silaže.

Dva standardna hibrida su AS 160 FAO620 i AS 170 FAO600. Paletu su obogatili, komercijalno sa još jednim hibridom  AS 144S FAO450. Ovaj  hibrid  je namenjen ili za posrtnu setvu (dve setve godišnje) ili da vam bude dopuna već  osnovi proizvodnje silaže,  grupi 600. Registrovan je u EU. Od ove godine i novi hibrid u silažnim ogledima AS 180 FAO 600.

Više informacija možete dobiti na stranici www.ashibridi.com