Grožđani moljac (Lobesia botrana)

Grožđani moljac postaje sve značajniji problem, a njegovo prisustvo je intenzivnije u vinogradima sa slabom provetrenosti, zbog gustine sadnje ili velike bujnosti. Grožđani moljac ima 3 generacije godišnje. Prezimljava pod korom čokota u fazi lutke. Prvi leptiri se javljaju krajem aprila ili početkom maja. Preko dana ih je teško uočiti, jer su uglavnom na kori … Nastavi sa čitanjem Grožđani moljac (Lobesia botrana)