Cena dizel goriva
Cena dizel goriva viša za 50 para
- Reklama -

Za razliku od svetskog tržišta, gde je došlo do pojeftinjenja nafte, na domaćem tržištu je gorivo poskupelo za oko 50 para po litru. Litar benzina kada sada sipate na pumpi će vas izaći oko 155,50 dinara, a litar dizel -goriva oko 164,50 dinara (oko 1,38 evra). U našem regionu samo vozači iz Grčke i Albanije plaćaju više za dizel gorivo od nas.
Kada je u pitanju cena sirove nafte tipa “brent”, na svetskom tržištu je došlo do pojeftinjenja i sada barel “brenta” košta nešto malo više od 77 dolara. Ove promene na svetskom tržištu se odražavaju i na sva lokalna tržišta, pogotovo uvozno zavisna, kao što je i Srbija.

Nizak vodostaj Dunava uticao na rast cena goriva

Nizak vodostaj Dunava, ne samo što je u značajnoj meri pokvario planove izvoznicima, već je uticao i na rast troškova prevoza i na rast cena goriva.
U ceni svakog litra goriva koju plaćaju potrošači na benzinskim pumpama u Srbiji su i akciza, porez na dodatu vrednost i naknada za obavezne rezerve. U ukupnoj ceni litra goriva oko 50 odsto plaćanja ide državi.