foto: ZabokHS
foto: ZabokHS

Berba grožđa u Srbiji je pri kraju. Vinogradari su zadovoljni rodom, u svim, pa i u Niškom vinogorju, ali zauzeti berbom grožđa i prodajom proizvođači ne obraćaju pažnju na trenutno zdravstveno stanje čokota.

Na mnogim će se desiti promene koje izazivaju sušenje. O čemu se zapravo radi?

Stručnjaci poljoprivredne služne u Nišu ustanovili su putem postavljenih klopki povećano prisustvo cikade, insekta koji izaziva bolest fitoplazmu, koja postaje ponovo aktuelna kao pre desetak godina i preti uništenju vinograda.

„U našem regionu, fitoplazmatično žutilo i crvenilo lista vinove loze se intenzivno širi. Ovo je vrlo opasna bolest koja može da dovede do sušenja i krčenja vinograda. Ovu bolest prenosi cikada. Što se tiče naše službe, mi smo je u toku vegetacije pratili na tri lokaliteta. To je Gornji Matejevac, Sićevo i Malča. U toku vegetacije, u toku jula meseca, davali smo signale poljoprivrednicima za suzbijanje larvi ovog insekta.“- rekla je Gordana Cvetković, stručnjak u oblasti zaštite bilja, PSSS Niš

Kada larve postaju infektivne?

„Ono što je bitno napomenuti jeste da larve postaju infektivne nakon trećeg larvenog stadijuma tako da sa zaražene vinove loze mogu da prenesu bolest na zdrave.Obilaskom terena u julu i avgustu, primetili smo simptome fitoplazme. U vidu uvijenosti lista ka naličju, smežurani grozdovi. Simptomi pre svega zavise od sorte vinove loze. Kod crvenih sorti, boja lista varira od tamnoljubičaste do crvene, a kod belih sorti od žute do zlatno žute.“ – kaže Gordana

Kada je brojnost krenula da se povećava?

„Praćenjem u toku vegetacije primetili smo da je brojnost počela da se povećava u avgustu i septembru. Naša konstatacija je da je ona krenula agresivno da se širi, zatim preleće iz zasada gde nisu radđeni hemijski tretmani, odnosno iz zapuštenih zasada.“

Kojom tehnikom otkrivate prisustvo cikade i pratite njen razvoj?

„Cikadu pratimo pomoću žutih lepljivih ploča, kao što sam napomenula, na nekoliko lokaliteta, gde je i dokaza povećana brojnost.“

Ima li načina da se spreči najezda cikade? Koje mere zaštite primeniti?

„Ono što bi prvo trebali da odrade naši vinogradari jeste da obiđu svoju vinograde i gde primete ove simptome, da izvade te pojedine čokote. Trenutno drugi način ne postoji.Što se tiče vegetacije, treba da prate naše preporuke, suzbiju cikadu, koriste sertifkovane lozne kalemove, zaštitu treba  obavljati na nivou čitavog regiona.“

 

M.S.