Sve o fazanu
Sve o fazanu
- Reklama -

Ko je fazan?

Fazan ( lat. Phasianus sp.) je vrsta ptice, iz reda kokoški, koja je rasprostranjena po celoj planeti. Postojbina fazana je Azija, Zakavkazje, Kina, Formoza i Mongolija. Takođe, veruje se da fazan vodi poreklo iz doline reke Rion – nekadašnji Fazis (po čemu je ova ptica i verovatno dobila ime) u Srednjoj Aziji.

Od sve pernate divljači fazan se najviše ceni kako po svom retkom perju, ali i po izvrsnom mesu. Zbog toga, od davnina fazan je ukras svakog svečanog stola.

U Evropu je fazan donešen za vreme antičkog Rima, mada postoje i verodostojni podaci o prisustvu ove ptice u antičkoj Grčkoj.

U Srbiju je fazan unet krajem XIX veka u okolini Topionice, kod Niša. Mada, s druge strane, u fruškogorskom manastiru Hopovo postoji zapis, s kraja XVII veka, o jednoj velikoj gozbi gde su pored obilja hrane bile servirane i dve divlje koke (najverovatnije fazani).

Na milione fazana je, u drugoj polovini XX veka, uzgojeno u fazanerijama i pušteno u lovišta Srbije – sa neadekvatnim prihvatanjem i na neodgovarajuća staništa.

 

Fazan staniste
Fazan stanište

Fazan voli otvoren prostor pod travom i usevima!

Najbolja staništa fazana su ravničarski i brdski predeli – poljoprivredna zemljišta, predeli oko vode, livade i šumarci. Ponekad možete da ih vidite u gustoj travi, žbunju ili blizu močvare.

Veliki šumski kompleksi starijih šuma bez podrasta, staništa sa velikim setvenim površinama, kao i suva mesta su tereni na kojih fazana nema.

Pročitajte i: Uzgoj fazana u Srbiji!

Na 5 do 6 ženki fazana, ide jedan dominantan mužjak!

Zanimljivo je da je osnovna odrednica za raspoznavanje rasa fazana morfološke odlike mužjaka (boja perja i biomasa mužjaka), pošto su ženke dosta slične i neupadljive.

Fazan i fazanka
Fazan i fazanka

Dužina odraslog mužjaka, od vrha glave do repa, iznosi od 50 do 90 centimetara. Perje muškog fazana kreće se od bakarnocrvene do tamnožute, dok glavu krase karakteristične zeleno – plave boje sa čupercima (osim kod tzv. mongolskog fazana). Rep fazana se sastoji od 18 pera, od kojih su središnja dva pera mnogo duža od drugih. Noge mužjaka su jake, oko 12 centimetara duge, sive boje. Tri prednja prsta povezana su kratkim prepucijama. Kandže na nogama su jake i blago zakrivljene. Kljun je jak, svetlo siv i blago zakrivljen.

Oko očiju mužjaka se, takođe mogu uočiti pera crvene boje, dok se oko vrata kod nekih podvrsta može naći i manji prsten bele boje.

Fazan se brzo prilagođava uslovima terena na kome živi. Većinu vremena provodi na zemlji, dok mužjak fazana noći provodi na drvetu ili u trsci, ili na nekoj džombi. Vid i sluh fazana su izoštreni. Mada fazan ima odlično čulo vida i sluha, kao instikt samoodržavanja, ipak fazan spada među “gluve” životinje. Fazan zna da iskoristi i najmanji zaklon, tako da postoje skoro nevidljiv.

Fazan nije dobar letač i fazani lete na relativno kratkim relacijama, ali zato je karakteristično da na zemlji  fazani dosta brzo trče.

Fazanka ženka fazana
Fazanka – ženka fazana

Ženke fazana su izrazito manje, a boja njihovog perja je siva. Mužjaci teže 1,25 do dva kg, a ženke od 0,80 do 1,20 kg.

Fazanka koja ima boju perja sličnu mužjakovom je jalova, ili ima povredu ili poremećaj jajnika, ili su pak preterano stare. Zbog čega ovakvu fazanku treba odstreliti.

Zbog svega, prethodno navedenog, mužjaci se češće love, ali su i veći ljubavnici.

Razlikujemo nekoliko osnovnih vrsta fazana

Razlikuju se, uglavnom:

  • fazani grivnaši ( kao što su mongolski i kineski)
  • i oni bez grivne ( kao što su običan fazan, crni i zeleni fazan).
Poligamna ptica fazan
Poligamna ptica fazan

Fazan – poligamna ptica

U toku marta mužjak fazana okuplja od 2 do 5 koka, u zavisnosti od gustine populacije i polova. Za vreme parenja, fazan ima posebni zov i izvodi “svadbenu igru” skačući i udarajući krilima o zemlju.

Za vreme parenja koka na zemlji iskopa plitko primitivno gnezdo. Svaka od fazanki snese od 8 do 16 jaja (sivoplavičaste boje) i na njima leži 24 dana. Dakle, period inkubacije jaja kod fazana traje od 23 do 26 dana. Fazan napušta fazanke čim se raskvocaju.

Fazanka vodi brigu o mladima od 9 do 10 nedelja – čeprkanjem fazanka nalazi hranu za mlade, zatim ih greje intuitivno dok su sasvim mali, a kasnije je uz mlade da ih upozorava na opasnosti koje vrebaju. Do oktobra mladi fazani su potpuno formirani i operjani.

Mužjak fazana se uopšte ne brine za podmladak, već čitavu brigu oko mladih prepušta majci. Dešava se, ponekad, da mlade fazanke  snesu jaja u gnezdu jarebice, pa fazančiće izleže jarebica i vodi ih.