Foto: Pixabay
- Reklama -

Pravna lica i preduzetnici do 31. jula mogu da podnesu poresku prijavu za plaćanje ekološke takse. Plaćanje Eko takse definisano je posebnom uredbom Vlade Srbije iz decembra 2019. godine, a iznos naknade utvrđuje se prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu.

Iznos naknade za pravna lica i preduzetnike, prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu kreće se od 5.000 dinara za mikro preduzeća i preduzetnike, do 2 miliona dinara za velika preduzeća koja najviše i zagađuju životnu sredinu. Poresko zaduženje za ekologiju se može plati u celosti ili kvartalno.

Epidemija Covid 19 je u značajnoj meri poremetila poslovanje privrednih subjekata u Srbiji, ali za sada nema naznaka da bi, zbog specifičnih uslova poslovanja, moglo biti oslobadjanja  plaćanja obaveze za ekološke takse za tekuću godinu.