Cena jabuke
- Reklama -

Jabuka treba kalcijum tokom prve tri nedelje od zametanja ploda.

Pravi je trenutak da obezbedite dovoljno kalcijuma za očuvanje plodova tokom jeseni i zime. Velika pažnja se mora posvetiti usvajanju kalcijuma u plodovima jabuka.

Šansa za poljoprivrednike! Plantaže konoplje kao izvor velikog prihoda!

Neophodno je tretirati voćke tokom tih odlučujućih 14-20 dana posle zametanja ploda. Preporuka je da se to uradi sa BORAMIN Ca – u pitanju je tekuće đubrivo uz dodatak bora i amino kiselina.

Primenom 3-5 lit/ha tokom rasta plodova dostavljate kalcijum koji sprečava trulež plodova i bor koji povećava sadržaj šećera u plodu, antistres učinak koji obezbeđuju amino kiseline. Preparat je moguće mešati sa fungicidima i insekticidima. Kalcijum se usvaja od momenta cvetanja do porasta 1/3 ukupne mase ploda. Za prosečan prinos ploda jabuka od 30 tona /ha potrebno je oko 140 kg/ ha kalcijuma.

Prijavite se! Negotin daje 20 miliona za unapređenje poljoprivrede na svojoj teritoriji!

Takođe je važno izvršiti kontrolu količine Ca u plodu kada dostigne 20% sortne mase ploda – to je momenat kada možete izvršiti korekciju količine Ca jer kada plod pređe više 1/3 ukupne mase već ste zakasnili.

Izvor: PSSS