- Reklama -

Ministarstvo poljoprivrede donelo je pravilnik o područijima sa otežanim uslovima rada gde važe drugačija pravila što se tiče dobijanja subvencija. U područja sa otežanim uslovima rada spadaju mesta koja se nalaze na preko 500 metara nadmorske visine ili ona gde na 1000 stanovnika ima manje od 100 zaposlenih.