- Reklama -

Miroslav Stojanović potiče iz paorske porodice, 40 godina bio je doktor internista i nakon penzionisanja podigao je farmu.