- Reklama -

Lazar Đukić iz Gospođinaca proizvodi paradajz već nekolliko godina po principu hidroponije. Hidroponska proizvodnja je tehnika uzgoja najkvalitetnijeg povrća koja se odvija u gajenim objektima (plastenicima) i omogućuje proizvodnju tokom čitave godine. Za gajenje “bez zemlje” Lazar koristi sintetičke blokove (sistem grodan).

Na grodanu u vuni koja se pravi od stena Lazar proizvodi rasad paradajza, prvo u fišecima, a potom radi pikiranje u kocke koje se “rasađuju” kao leje od minerala vune. Stolovi na kojima se nalaze kocke grodana u koji je pikiran paradajz se zalivaju natapanjem, preko kanalića na stolovima (razlikuje se u odnosu na dužinu dana).
Intezitet svetla, vlažnost vazduha, količina hranljivih materija u blizini korenovog sistema ovde se meri uz pomoć kompleksnog računara.

Jedini donekle problem u ovoj proizvodnji mogu biti alge.

Kako do ranog paradajza koji je konkurentan onome iz Turske pogledajte i poslušajte od profesora Žarka Ilina, u narednom video prilogu iz emisije Bolja zemlja: