Detaljan spisak budžetskih mesta na svim fakultetima u Srbiji: Evo koliko ljudi će studirati poljoprivredu i to o državnom trošku!

152
0
SHARE

Na Univerzitetu u Beogradu svoje studije moći će da plaća 5.675 studenata

Beogradski univerzitet ove godine na budžet će upisati 9.544 studenta. Na Univerzitetu u Kragujevcu o trošku države studiraće 2.408 brucoša, na niški univerzitet upisaće se 3.253, na univerzitet u Prištini 1.098, a na univerzitet u Novom Pazaru 684 studenta. Na Univerzitetu umetnosti u Beogradu o trošku države studiraće 278 studenata. O trošku budžeta Srbije upisaće se ukupno 17.265 studenata.

Takođe, svi univerziteti predložili su i broj studenata koji mogu da se školuju o svom trošku. Tako će na Univerzitetu u Beogradu svoje studije moći da plaća 5.675 studenata, na kragujevačkom univerzitetu 1.375, na niškom 1.929, na novopazarskom 899, prištinskom 644, a na Univerzitetu umetnosti u 148. U Novom Sadu je predloženo da se upiše 3.924 samofinansirajućih studenata.

UNIVERZITET U BEOGRADU

Arhitektonski fakultet – 200

Građevinski fakultet – 280

Elektrotehnički fakultet – 430

Mašinski fakultet – 520

Rudarsko-geološki fakultet – 245

Saobraćajni fakultet – 300

Tehnološko-metalurški fakultet – 315

Tehnički fakultet, Bor – 200

FON – 385

Poljoprivredni fakultet – 650

Šumarski fakultet – 239

Ekonomski fakultet – 610

Pravni fakultet – 600

Filozofski fakultet – 638

Filološki fakultet – 758

Fakultet političkih nauka – 150

Fakultet bezbednosti – 150

Učiteljski fakultet – 270

Pravoslavno bogoskovski fakultet – 150

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja – 190

Medicinski fakultet – 470

Stomatološki fakultet – 194

Farmaceutski fakultet – 250

FASPER – 180

Veterinarski fakultet – 150

Matematički fakultet – 330

Fizički faklultet – 140

Hemijski fakultet – 170

Fakultet za fizičku hemiju – 80

Biološki fakultet – 160

Geografski fakultet – 140

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU

Fakultet muzičke umetnosti – 110

Fakultet primenjenih umetnosti – 75

Fakultet dramskih umetnosti – 57

Fakultet likovnih umetnosti – 36

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU

Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac – 338

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Kraljevo – 160

Fakultet tehničkih nauka, Čačak – 260

Ekonomski fakultet – 250

Pravni fakultet – 235

Fakultet pedagoških nauka, Jagodina – 120

Padagoški fakultet Užice – 120

Fakultet medicinskih nauka – 224

Agronomski fakultet, Čačak – 120

Prirodno matematički fakultet – 290

Filološko-umetnički fakultet – 191

Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka banja – 85

UNIVERZITET U NIŠU

Građevinsko arhitektonski fakultet – 240

Elektronski fakultet – 480

Mašinski fakultet – 270

Tehnološki fakultet, Leskovac – 120

Fakultet zaštite na radu – 200

Ekonomski fakultet – 330

Prfavni fakultet – 280

Filozofski fakultet – 340

Pedagoški fakultet, BVranje – 110

Medicinski fakultet – 300

Fakultet sporta u fizičkog vaspitanja – 140

Prirodno matematički fakultet – 330

Fakultet umetnosti – 38

Poljoprivredni fakultet, Kruševac – 75

UNIVERZITET U PRIŠTINI

Fakultet tehničkih nauka – 230

Ekonomski fakultet – 120

Pravni fakultet – 75

Filozofski fakultet – 167

Učiteljski fakultet – 80

Medicinski fakultet – 50

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje – 120

Poljoprivredni fakultet – 100

Prirodno matematički fakultet – 130

Fakultet umetnosti – 26

UNIVERZITET U NOVOM PAZARU

Departman za ekonomske nauke – 80

Departman za pravne nauke – 40

Departman za filozofske nauke – 40

Departman za filološke nauke- 35

Departman za matematičke, fizičke i informatičke nauke – 140

Departman za tehničke nauke – 184

Departman za hemijskotehnološke nauke – 35

Departman za biomedicinske nauke – 70

Departman za umetnost – 0

Departman za biotehničke nauke

 

Telegraf