voće u cvatu
voće u cvatu
- Reklama -

Odavno je poznato da mnogi paraziti biljku napadaju preko cvetnih puteva ili posredno preko odumrlih delova cveta (prašnika, tučka, latica). Zbog toga je većinu kultura koje napadaju truležnice i njima srodne gljivice potrebno štititi neposredno pred cvetanje i tokom cvetanja.

Za tu namenu je registrovan preparat DEKADA (a.m. boskalid 50%) koji je sistemičan, a po načinu delovanja protektivni i kurativni fungicid. Ima veoma dobro delovanje na SVE prouzrokovače truleži na čelu sa Botrytis cinerea (jagoda, vinova loza i dr.) i Sclerotinia sclerotiorum (uljana repica). Analogno tome, ima snažno delovanje i na druge srodne gljivice. Takođe,  zaraze jabuke od Alternaria alternata se ostvaruju u vreme cvetanja, a simptomi se manifestuju tek kasnije kada je za zaštitu već kasno, a i plodovi takve jabuke se veoma teško čuvaju.

Duo pak sadrži i preparat IMAGE (a.m. piraklostrobin 25%). Iskustvo i istraživanja su pokazali visok stepen sinergizma između boskalida i piraklostrobina. Za razliku od boskalida koji je “odgovoran” za kontrolu truležnica, piraklostrobin ima veoma dobro delovanje na prouzrokovače pegavosti različitog tipa: npr. alternarijske i septorijske pegavosti na krastavcu i paradajzu koje su redovna pojava u uslovima zatvorenog prostora. Rane infekcije ostavljaju nesagledive posledice. IMAGE deluje i na neke prouzrokovače plamenjača (npr. krastavca). Po svom karakteru je lokalsistemik sa veoma dobro izraženim protektivnim i kurativnim delovanjem.

Svojom prirodom piraklostrobin je zaštita boskalidu kao izrazitom sistemiku. Načela primene fungicida ne poznaju primenu sistemika bez pratnje protektivnog fungicida.