Suzbijanje korova u kukuruzu
Suzbijte korove u kukuruzu! Foto: D. Dozet
- Reklama -

Okopavanje tj. suzbijanje korova mehaničkim putem, odnosno motikom, odavno je prevaziđena metoda jer se sada u tu svrhu koristi čitava paleta herbicida.

Motika „ radi“ samo na manjim parcelama gde je to moguće izvesti, dok se na velikim parcelama gde je zastupljena industrijska proizvodnja koriste hemijska sredstva i mašine pomoću kojih se ova mera sprovodi.

Korovi su svakako nepotrebni u usevima svih gajenih biljaka!

Ukoliko se korovi ne suzbiju na vreme mogu u značajnoj meri da naruše dalji rast i napredak gajenih biljaka i da dođe do tzv. ugušivanja. Srećom ovo je moguće samo teoretski i nije se zabeležila takva situacija da neko recimo poseje kukuruz, a da kasnije ne povede računa o korovima.

Kukuruz je sada u fazi intenzivnog porasta, a samim tim rastu i korovi.

Sada je optimalno vreme za suzbijanje korova u kukuruzu!

Pričamo o periodu kada je kukuruz u fazi razvoja do 8 listova. Suzbijaju se širokolisni i uskolisni korovi – pa evo preporuka odgovarajućih herbicida:

Suzbijanje korova u kukuruzu

Za suzbijanje širokolisnih korova prva varijanta je preparat INTEREMEZZO u količini od 0,2 l/ha. Uz ovaj preparat potrebno je da se koristi i okvašivač ES Plus u količini 0,2 l/ha.

Suzbijanje korova u kukuruzu

 

Za uskolisne korove odlične rezultate daje herbicid NIKOSAV za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova kada je kukuruz u fazi 2-8 listova u količini od 1,25 l/ha, a kada su korovi u fazi razvoja 3-5 listova.
Kako u kukuruzu sada niču obe vrste korova, moguće je kombinovati ova dva preparata i tada nije potrebno da se koristi okvašivač.

Suzbijanje korova u kukuruzu

I još jedan herbicid koji daje sjajne rezultate u suzbijanju širokolisnih korova je TVISTER. On se koristi u količini 2-2,3 l/ha i može se kombinovati sa NIKOSAVOM.
Ove kombinacije daju dobre rezultate i sada je pravo vreme da izađete na svoje parcele i isprskate kukuruz kako bi ga zaštitili od korova.

Tekst priredio: Dipl. inž. Goran Veljiković