Da li supružnici mogu da registruju 2 poljoprivredna gazdinstva?

537
0
SHARE

Pravilnikom o izmenama Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva (“Sl. Glasnik RS”, br. 46/2017) brisan je stav 2. člana 4., tako da od 13.05.2017. godine bračni drugovi mogu da registruju odvojena poljoprivredna gazdinstva.