- Reklama -

Svaki Luna fungicid odlično se uklapa u koncept integralne zaštite bilja. Više nema potrebe da se bira između podjednako važnog kvaliteta i kvantiteta, jer je od sada moguće imati i jedno i drugo.

Luna omogućava proizvođačima da imaju više zdravih i svežih plodova koji odgovaraju zahtevima tržišta. Luna prvenstveno štiti od bolesti u polju ali takođe i od problematičnih bolesti koje su nevidljive pri berbi, a koje mogu dovesti do gubitka kvaliteta i kvantiteta posle berbe.

Luna obezbeđuje kvalitet proizvoda – vrhunski izgled i ukus na duži vremenski period. Luna otvara i međunarodna tržišta jer ima ustanovljene maksimalne dozvoljene količine ostataka (MDK) za mnoge zemlje širom sveta.

Niske količine primene i odnos cene i kvaliteta čine svakog proizvođača zadovoljnim bilo da gaji voće, vinovu lozu, povrće ili cveće.

Potrošači očekuju da tokom cele godine imaju dostupno voće i povrće vrhunskog kvaliteta. Zbog toga, dugotrajna zaštita, koju pruža  Luna, osigurava  stabilnost u poslovanju svim učesnicima u lancu proizvodnje i distribucije voća.

Luna pripada novoj i jedinstvenoj hemijskoj klasi fungicida. Aktivna materija fluopiram je poslednja inovacija kompanije Bayer CropScience. Od prethodnih fungicida razlikuje se po hemijskom sastavu i spektru bolesti koje suzbija. Deluje kao SDH (sukcinat dehidrogenaza) inhibitor blokirajući stvaranje energije u ćelijama patogena. Luna inhibira razvoj bolesti na više nivoa, od klijanja do sporulacije. Kao i kod većine fungicida, Lunu bi trebalo koristiti naizmenično sa fungicidima drugog načina delovanja.

Luna suzbija bolesti lista i ploda kao što su različite vrste pepelnica, Botrytis sp.,Sclerotinia sp., Monilinia sp., Venturia sp. i druge. Luna čuva list, stablo i plod.

Translaminarno delovanje, odlično usvajanje i dalje kretanje naviše (akropetalno) obezbeđuju odličnu zaštitu stabljike i listova. Takođe, zaštićeni su i netretirani delovi jer se Luna ravnomerno raspoređuje u novoizrasle listove i pupoljke putem ksilema. Nakon što prezime, zasadi će imati uspešan i zdrav start u proleće naredne godine.

Luna eliminiše patogene i otvara vrata za nesmetan razvoj korisne mikroflore koja ima važnu ulogu u daljoj zaštiti ploda. Ima povoljan ekotoksikološki profil pokazujući izuzetnu efikasnost pri niskim količinama primene. S obzirom na dugotrajnu delotvornost sa manjim brojem prskanja, Luna je potpuno bezbedna i za korisne insekte. Bezbedna je za korisnike, potrošače i životnu sredinu kada se koristi odgovorno, i u skladu sa preporukama za primenu.

Našim proizvođačima, za zaštitu useva i zasada, na raspolaganju su sledeći proizvodi: Luna experience, za zaštitu jabuke od prouzrokovača pepelnice, venturije i skladišnih bolesti, vinove loze od prouzrokovača pepelnice, višnje od prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica  i šargarepe  od  prouzrokovača pepelnice; Luna max za zaštitu vinove loze od prouzrokovača pepelnice, zatim Luna sensation za zaštitu maline, jagode i borovnice protiv prouzrokovača sive truleži, a od sledeće godine stiže i pojačanje u vidu fungicida Luna care, specijalno za zaštitu jabuke od prozrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda, odnosno venturije.