Profesionalna proizvodnja rasada
Profesionalna proizvodnja rasada
- Reklama -

Kako iskoristiti relativno male površine obradive zemlje? Za pokretanje ozbiljne ratarske proizvodnje ili za profesionalnu plasteničku proizvodnju?
Svaki poljoprivrednik, koji je imao ovu nedoumicu, sigurno bi vam rekao da se okrenete plasteničkoj proizvodnji. Međutim, da li i pored toga što odgovorno radite svoj posao možete da opstanete sa vrlo malim površinama plastenika? Odgovor je da, a evo i kako!

Savremena proizvodnja rasada podrazumeva, pre svega prilagođavanje svetskim trendovima u ovoj oblasti – kako u pogledu načina proizvodnje rasada, tako i u pogledu izbora rasada vrhunskog kvaliteta.
Postoji nekoliko načina proizvodnje rasada, a jedan od najrasprostranjenijih je kontejnerski sistem gajenja rasada, odnosno setva semena u kontejnere. Prednost je ta što kod ovakve proizvodnje nema pikiranja rasada.

Zato što svako pikiranje predstavlja dodatni stres za biljku i svako presađivanje (čak iako su idealni uslovi) predstavlja problem. Kada se koriste profesionalni supstrati, tada imate samo to da je seme unešeno u supstrat i zalivano. Time se osigurava bolji prijem presađenih biljaka.