- Reklama -

Stočari u brdsko-planinskim područjima, usled nepovoljnih geografskih i klimatskih karatkeristika, primorani su da pronađu alternativna rešenja – pogotovo kada je u pitanju izbor rase ovaca. Jer ovce koje ne mogu da se adaptiraju na otežane uslove ( pre svega hladne zime) teško da su pravi izbor za stočare.

Jovica Radojčić iz Donjeg Dubiča, gaji sjeničku rasu ovaca jer mu se do sada najbolje pokazala. Naime, pre sjeničke ovce Radojčić je imao vitemberg ovce i ovnove koje je morao da rasproda, jer jednostavno nisu mogle da prežive otežane uslove.
Iako se sporije tovi, jagnje sporije raste, sjenička ovca ima jednu ključnu osobinu, koja je i te kako dragocena – a to je da je otporna na teške uslove. Ukoliko im fali hrane, sjeničke ovce će jesti i deo prostirke – jedu slamu i nisu probirljive.

Jovica ima jednu zanimljivu praksu sa ovim ovcama, a koja podseća na flašing metod kod svinja. Naime, kada ovce trebaju da se mrču on im daje pšenicu. Na osnovu iskustva, Jovica tvrdi da rezultate postiže samo tim što pojača obrok ovcama u mrkanju – ekstra količinama pšenice.

Ono što je proizvod sjeničkih ovaca jesu jagnjad, koje se i te kako mogu prodati.