- Reklama -

Crna Gora će zabraniti izvoz goveda i goveđeg mesa nakon što je u Gusinju potvrđen prvi slučaj bolesti goveda-kvrgava koža, najavljeno je iz Ministarstva poljoprivrede. Procene stručnog tima ukazuju da je virus kvrgave kože najverovatnije došao iz Albanije, a da je prenosilac insekat.