- Reklama -

Nekada Biosens centar, sada Biosens institut nalazi se u okviru Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Osnovni cilj naučnika okupljenih pod jednim krovom, a koji su prepoznali i mnogi svetski fondovi je unapređenje poljoprivrede i fuzija IT sektora i proizvodnje hrane.