- Reklama -

Antibiotici su se u cilju stimulisanja rasta životinja koristili više od 50 godina. Usled povećanog broja negativnih posledica od korišćenja antibiotika (pre svega zbog razvoja bakterija otpornih na lekove) pravilnikom je zabranjena upotreba antibiotika u ishrani životinja (2009).

Zahvaljujući biotehnološkom razvoju danas se za stimulisanje rasta životinja koriste prirodna alternativna rešenja: kao što su prebiotici, pro – biotici, sinbiotici, a od nedavno i fitobiotici.

Istraživanje efekata upotrebe fitobiotika je sve popularnija.

Fitobiotici u ishrani stoke
Šta su fitobiotici Foto: emisija Bolja zemlja, sa desne strane Prof. Dr. Dragan Šefer, s leve strane voditelj Uroš Davidović

Šta su fitobiotici?

Prof. Dr. Dragan Šefer šef Katedre na Veterinarskom Fakultetu kaže da, ako bismo gledali po definiciji, fitobiotici ili fitogeni dodaci predstavljaju u stvari supstance biljnog porekla koji se dodaju u hranu za životinje, a u cilju unapređenja njene produkcije.

Da li putem poboljšanja proizvodnih rezultata, putem opštih svojstava hrane ili putem kvaliteta namirnica animalnog porekla (a vrlo često i na sva tri načina deluju fitobiotici).

Inače, kako objašnjava profesor Šefer, to su esencijalna ulja koja se sastoje od jednog velikog broja različitih hemisjkih jedinjenja koja mogu biti u okviru ulja 30% do 60%, pa i više.

Međutim, uvek su dva ili tri ulja dominantna i čine 80% do 90% esencijalnog ulja. Te glavne komponente, koje vrlo često zovemo kao aktivne komponente, u stvari definišu antimikrobna svojstva ulja.

,, U jednoj rečenici, ona ulja koja imaju osnovu kao fenole ili aldehide to su ona najpotentnija ulja. Karvakol, eugenol su ulja koja se dobijaju recimo iz naše majkine dušice, iz origana, iz cimeta. Sve su to biljke odakle se ekstrakcijom vade ta esencijalna ulja, pripremana na određen način. Mi dajemo aktivne principe iz toga, odnosno vadimo ono što je najesencencijalnije a to su esecencijalna ulja.“ – objašnjava profesor Šefer.

Korišćenjem fitobiotika dokazano se postižu bolji proizvodni rezultati u odnosu na kontrolnu grupu koja je recimo hranjena na konvencionalan način.

Kako dalje objašnjava profesor Šefer, konvencionalan način podrazumeva ishranu sa kokcidiostatikom, bez kokcidiostatika, sa uobičajenim hranivima naravno bez antibiotika (kada je reč o živini). I kada su u pitanju svinje, kada im se u hranu doda neko esencijalno ulje postižu se bolji proizvodni rezultati, nego na konvencionalan način.

Fitobiotici imaju svoje medicinsko – znači životinja je zdravija, nutritivno i svoje ekonomsko opravdanje.

Kako se gleda konačni rezultat upotrebe fitobiotika u ishrani stoke?

,, Konačni rezultat se gleda po ceni koštanja kilograma prirasta životinje koje gledamo kroz eksperiment i to je ono što stočare najviše zanima – koliko su oni para utrošili za kilogram prirasta. Ali to su pare, to je profit.” – odgovorio je na naše pitanje profesor Šefer.

Istraživanjem profesor Šefer i njegove kolege došli su do zaključka da farmera kilogram prirasta sa fitobiotikom košta manje (3,6 posto hrane manje za kilogram prirasta) nego konvencionalni način hranjenja.

Fitobiotici poskupljuju cenu hrane, ali dobija bolji proizvodni rezultat – jer “Kvalitet košta, ali nedostatak kvaliteta još više”.