Sa profesorom Bojanom Konstatinovićem sa Poljoprivrednog fakulteta razgovarali smo o fitomedicini. Ova delatnost bavi se, prvenstveno, zaštitom bilja.

Fitomedicina vrlo je važna za poljoprivrednu proizvodnju i preradu, kao i za očuvanje proizvoda. Sve ovo čini je atraktivnom studentima, pa ne čudi podatak da su sva mesta za ovaj smer popunjena. Preko 100 studenata upisuje smer fitomedicine na osnovnim studijama, a oko 30 ih je i na master programu. Nakon završenog fakulteta, studenti nalaze dobro plaćene i perspektivne poslove u kratkom roku.

Fakultet je prepoznao potrebu struke da fitomedicinu podeli na dva dela. Prvi je fitomedicina u poljoprivredi, dok drugi modul studenti mogu da upišu od treće godine, a tiče se zaštite zdravlja ljudi i životinja. Na taj način studenti uče o suzbijanju štetnih glodara, parazita, krpelja, komaraca, kao i o suzbijanju alergenih biljaka i korova u urbanim sredinama.

Ljudi koji se bave fitomedicinom rade sa otrovima, ali koriste materije koje su, kada se pravilno koriste, štetne samo za onoga za koga i treba da budu, a ne i za ljude. Međutim, često se događa da je ova delatnost zloupotrebljena, pa tako prevelike količine otrova mogu dovesti do akutnog trovanja. Zato je  Ministarstvo poljoprivrede za zaštitu bilja uvelo obuke i specijalne dozvole za korišćenje i upravljanje svih proizvoda.

Prethodni tekstAlternativni sistem čuvanja koka
Sledeći tekstKako do 50 000 e za mehanizaciju koju DAJE država?