- Reklama -

Na sajtu opštine Arilje, danas je objavljeno saopštenje o najavi javnog poziva. Naime, opština Arilje realizuje projekat ,,Održiva poljoprivreda, održiva inkluzija, održivo selo”, a u partnerstvu sa opštinama Bajina Bašta, Čajetina, Lučani, Nova Varoš, Požega, Udruženjem “Fenomena”, Kraljevo, RRA “Zlatibor”, Užice i Udruženjem “Građanska Romanska inicijativa žena”.

Ovim projektom je predviđena podrška za samozapošljavanje teško zapošljivih kategorija stanovništva – povratnici iz zemalja EU, kao što su Romi, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, lica bez kvalifikacija/sa niskim  , viškovi zaposlenih, mladi do 30 godina koji su imali ili imaju status deteta bez roditeljskog staranja, žrtve trgovine ljudima, žrtve porodičnog nasilja, u sektoru održive poljoprivrede.

Putem javnog poziva opština Arilje obaveštava sve zainteresovane potencijalne korisnike sa teritorija opština Arilje, Bajina Bašta, Čajetina, Lučani, Nova Varoš i Požega da će javni poziv za izbor korisnika podrške biti raspisan tokom decembra 2017. godine i da će trajati najmanje 30 dana.
Javnim pozivom će biti precizirani uslovi za učešće, potrebna dokumentacija za prijavu na javni poziv, kriterijumi za odabir korisnika, rokovi za predaju prijava, kao i kontakt informacije za dobijanje detaljnijih obrazloženja.

Izvor: Arilje zvanična internet prezentacija

Photo: Pixabay