Anketa za ažuriranje podataka popisa poljoprivrede
Anketa za ažuriranje podataka popisa poljoprivrede
- Reklama -

Na svako spominjanje reči “anketa „ našim poljoprivrednicima se diže kosa na glavi, jer je asocijacija uvek nešto neprijatno i uznemirijuće, jer:” Šta ima mene tamo neki balavac da ispituje!?“ pomislićemo najčešće. Mađutim, kada je ova najnovija anketa u pitanju možete slobodno da odahnete i da anketare slobodno pustite u kuću, ponudite ih kafom i slatkom ukoliko ga imate i slobodno i bez ustručavanja odgovorite na sva pitanja koja se tiču isključivo vašeg gazdinstva i vašeg poslovanja. Svaki podatak koji se da statistici je zaštićen jer i zakon na to obavezuje.

Dragana Marković iz Zavoda za statistiku objasnila je da je reč o anketi o strukturi poljoprivrednih gazdinstava.

U registru poljoprivrednig gazdinstava postoji 630 000 registrovanih. Metodom slučajnog uzorka odabrano je 120 000 gazdinstava i to kako malih tako i srednjih i velikih koji su izabrani kao uzorak.

Anketa se sprovodi da bi se ažurirali podaci popisa poljoprivrede. Popis se sprovodi svakih 10 godina, a na svake 3 godine ove ankete, kako bi se ažurirali podaci između dva popisa. Cilj da se prate promene i uticaj agrarnih mera kao i sve ostale analize. Ovo u prevodu znači, da je osnovni cilj da se vidi koje grane poljoprivrede rastu i razvijaju se, a koje ne. Na osnovu tih podataka videće se koje će se mere agrarne politike primeniti.

Pitanja su gotovo ista kao na popisu: zemljište, broj stoke, mehanizacija i broj radnika na tom gazdinstvu.
Anketa traje dva meseca od 01. oktobra do 30. novembra. Očekivanja su da će na proleće biti prvi rezultati i studije stanja u poljoprivredi.

I još jednom, osnovni cilj ankete je da se dobiju saznanja iz trenutnog stanja koja će pomoći unapređenju poljoprivrede.

 

Priredio: dipl. inž. polj. Goran Veljković