Zasad jabuka

Prilikom sadnje voćaka treba obratiti pažnju na mnoge detalje!

  • Ne saditi voćku sa povređenim žilama, jer ako su žile povređene voćka se teže prima, dugo boluje i lakše oboleva.

 

  • Ne saditi voćku sa mokrim žilama, jer se na takve žile često uhvati plesan posle sadnje, pa žile istrule i voćka se ne primi.

 

  • Voćku saditi toliko duboko koliko je duboko bila u rastilu.
    Pri sadnji mladoj voćki treba iskopati rupu tako da svaka žila može lepo da se razmesti, a ne da ih savijate i lomite.

 

  • Žile lepo razmestiti unaokolo, dati im pravac u kome će da rastu, voditi računa da se prvo sitnom zemljom pospu oni najniži, pa onda one više i samo blago pritisnuti zemlju oko žila da ne ostanu šupljine, jer se zna nahvatati plesan. Ne nabijati zemlju oko žila jer se može oštetiti. Tek kada se žile zatrpaju, tada ih treba zaliti vodom oko 10 litara i zatrpati rastresitom zemljom.

 

  • Ako je voćka tanka treba još u toku sadnje da se pored nje stavi u jamić jači kolac za koji se voćka priveže. Ako se on stavlja kasnije mogu da se povrede žile.

 

  • Kada se voćke sade u proleće, zemlju oko stabla treba tako urediti da izgleda kao činija, a voćka da bude u sredini.

 

  • Ako se sadi u jesen, onda nagrnuti zemlju oko voćke, da se žile bolje održe, da ne promrznu, a na proleće zemlju odgrnuti.

 

  • Da voćka dobro uspeva mora se obratiti pažnja u kakvu ih zemlju sadite. Zemljište treba da je duboko, srednje teško, rastresito, umereno vlažno, propustivo, plodnosti sa 3 – 4 % humusa, 8 – 10 mg P2O5, 20 – 25 mg K2O, optimalna vrednost pH 5,5 – 6,5.