- Reklama -

Najvažnije u Domaćinu: setva kukuruza i suncokreta – da vidimo kako se snalaze naši ratari, uljana repica postaje sve popularnija kultura – možda delom i zbog toga što je jednostavna za uzgoj, a profitabilna, govorimo i o ovčarstvu u Srbiji – kako da pokrenete stvari, kako proizvesti sušeni paradajz  i mnoge druge teme…