- Reklama -

U novom Domaćinu gledaćete: saveti za kasnu prihranu pšenice, kako se poljoprivrednici spremaju za prolećnu setvu, govorimo o sistemu uzgoja krava – tele.