- Reklama -

Gledaćete: da li ima zadovoljnih proizvodjača mleka u Srbiji, kako možete da utovite i dobro prodate june danas i da li možete, svi znamo koliko je dobrih proizvodjača rakije praktično upropašćeno proteklih godina – da li će novi zakon nešto promeniti…