- Reklama -

Gledaćete u Domaćinu: proračunata proizvodnja salate u zaštićenom prostoru, šta se dešava sa protestima poljoprivrednika, da li će biti ikakvih izmena u Zakonu o zemljištu, kako možete da proizvedete odlično meso kunića…